20/05/08

تاریخچه مسواک و خمیردندان

تاریخچه مسواک و خمیردندان از کجا شروع میشه؟ تاریخچه مسواک و خمیردندان دندانپزشکان تجارب بسیاری در زمینه خدمات دندانپزشکی دارند. طوری که به ایجاد یک لبخند […]
18/12/20

دندان های کودکان چه مراقبت هایی نیاز دارند؟

بایدها و نبایدهای مراقبت های دهانی نوزادان مراقبت های دهانی نوزادان مهمترین کار برای والدین می باشد. باید بدانید که برایش نوزاد از چه چیزهایی برای […]