عصب کشی درد دارد؟
بعد از عصب کشی میشه دندان ها رو سفید کرد؟
20/01/07
دندانپزشک خوب
عصب کشی دندان کودکان چطور انجام می شود؟
20/01/14