پروتز دندان بهتر است یا ایمپلنت
چه کار کنیم برای ایمپلنت دندان مشکلی پیش نیاد؟
20/06/18
اگر تحلیل لثه داشته باشیم میتونیم ایمپلنت کنیم؟
20/06/25