ارتودنسی و ایمپلنت
بعد از ایمپلنت می توان ارتودنسی کرد؟
18/07/24
پرکردن دندان بعد از اندو
بعد از عصب کشی می توان بلافاصله دندان را پر کرد؟
18/07/24