19/01/17

آیا افراد سیگاری و الکلی می توانند ایمپلنت کنند؟

به 5 دلیل بعد از ایمپلنت نباید سیگار کشید یا الکل مصرف کرد! بعد از انجام جراحی ایمپلنت دندان، ممکن است هوس یک لیوان نوشابه گازدار […]