منظور از درمان ریشه یا اندو که توسط متخصص اندو غرب تهران می تواند صورت گیرد، به معنای خارج کردن عصب یک دندان، تمیز کردن و شکل دادن به فضای کانال می باشد. در نهایت هم به جهت ممانعت از ورود میکروب و باکتری به عصب دندان باید دندان را پر کرد.

24/04/08

علت درد بعد از عصب کشی دندان

عصب کشی دندان یکی از مهمترین و تخصصی ترین درمان‌های دندانپزشکی است که توسط متخصص درمان ریشه انجام می‌شود. عصب کشی معمولا در دو یا چند جلسه بسته به […]
19/09/03

عصب کشی دندان پیش چه کسی خوب است؟

اندو دندان یا عصب کشی دندان توسط متخصص اندو غرب تهران اندودنتیست یا متخصص اندو در واقع دندانپزشکی است که درسش را در مدرسه دندانپزشکی تمام […]