20/04/30

واقعا عدم رعایت بهداشت دهان کبد رو از بین میبره؟

سرطان کبد بهداشت ضعیف دهان و دندان خطر سرطان کبد رو بالاتر میبره!  ممکنه از دندانپزشکتون شنیده باشید که دهان یک دروازه ای به بدنه. امروز […]