18/10/02

لمینت های سرامیکی را می توان سفید کرد؟

پرسلین دندان که با نام سرامیک دندانی هم شناخته شده است، یکی از متریال های دندانپزشکی می باشد و توسط تکنسین های لمینت سرامیکی غرب تهران […]