20/09/01

برای ارتودنسی دندان چه متخصصینی در ان نقش دارند؟

درمان ارتودنسی دندان و افراد حاضر در این روش درمانی چه کسانی در کلینیک ارتودنسی دندان فعالیت دارند؟ وظیفه هرکدام چیست؟ ارتودنتیست : متخصص ارتودنسی یا […]