20/12/29

دندان مصنوعی فلیپر یا ایمپلنت دندان؟!

دندان مصنوعی فلیپر این پروتزهای تکه ای بهتر است یا ایمپلنت دندان؟ کدام روش انجام بشه بهتره؟ اگر دندانی افتاده و در لثه هایتان فضای خالی […]
18/07/24

بعد از کشیدن دندانها چقدر طول می کشد پروتز حاضر شود؟

معمولا آماده شدن پروتز دندان چقدر زمان می برد؟ دندان مصنوعی فوری : دندان مصنوعی فوری منظور دندان مصنوعیست که در همان روزی که دندان کشیده […]