۹۸/۰۳/۳۰
روکش دندان یک روزه

روکش دندان را یک روزه می توان انجام داد؟

روکش دندان یک روزه ارزش انجام دادن دارد؟ به توصیه دندانپزشک ممکن است نیاز به روکش دندان داشته باشید و حتی پیشنهاد شود که روکش دندان […]
۹۸/۰۳/۲۸
پاکسازی عمیق دندان

پاکسازی عمیق دندان چیست؟

منظور از پاکسازی عمیق دندان و اینکه چرا با SPR به اشتباه گرفته می شود؟ پاکسازی عمیق دندان یا جرمگیری و ترمیم ریشه یا SPR  همه […]
۹۸/۰۳/۲۳
ارتودنسی دندان و موسیقی

کسانی که نی و فلوت می زنند می توانند ارتودنسی کنند؟

آیا با وجود ارتودنسی دندان می توان با وسایل موسیقی کار کرد؟ بسیاری از بیماران ارتودنسی که مراجعه می کنند، در زمینه موسیقی بسیار مستعد می […]
۹۸/۰۳/۲۱
پوسیدگی دندان با بستنی خوردن

آیا خوردن بستنی به دندان ها آسیب می زند؟

واقعا خوردن بستنی باعث خرابی دندان ها می شود؟! نزدیک تابستان که می شویم، بیشتر از طرف دوست و آشنا کارت دعوت دریافت می کنید. حالا […]
بازدید از کلینیک