20/04/07

چه خمیردندان هایی برای سخت شدن مینای دندان خوبه؟

سخت شدن مینای دندان استفاده از خمیردندان های خاص و دهانشویه ها می تواند به جلوگیری از بین رفتن مینای دندان کمک کند. می دانید که […]
20/03/27

داروهای ضد افسردگی در دندانپزشکی

داروهای ضد افسردگی مقدمه ای بر داروهای ضد افسردگی در دندانپزشکی : هدف از مطالعه : مطالعات قبلی پیشنهاد کرده اند که داروهای ضد افسردگی برای […]