۹۷/۱۰/۱۸
اهمیت ایملپنت دندان

چرا ایملپنت دندان انقدر اهمیت دارد؟

چرا جایگزینی دندان از دست رفته انقدر مهم است؟ علت چیست؟! اکثر بزرگسالانی یک دست کامل دندان هایشان، ۳۲ دندان، در می آیند. از جمله دندان […]
۹۷/۱۰/۱۳
پوسیدگی دندان کودکان

آیا شیشه شیر باعث پوسیدگی دندان شیری می شود؟

شیشه شیر : عامل پوسیدگی دندان های شیری کودکان آیا بخاطر اینکه دندان های شیری موقتی هستند، فکر می کنید بی اهمیت هستند؟
۹۷/۱۰/۱۱
ترمیم دندان عصب کشی شده

آیا دندان عصب کشی شده را می توان ترمیم کرد؟

ترمیم دندان عصب کشی شده ای که آسیب دیده باشد! هر دندانی که با آن ها لبخند می زنید و یا می جوید،  به لثه ها […]
۹۷/۱۰/۰۶
شل شدن روکش ایمپلنت

چه روش هایی برای پرکردن دندان کودکان می باشد؟

سه نوع روش پرکردن دندان های شیری و دائمی   در صورتی که کودک شروع به شکایت از دندان درد کرد، آن موقع است که حفره […]
بازدید از کلینیک